Terveystyöryhmä

  • Uutiset ja tiedotteet
  • Projektit
  • Katarakta
  • Terveyskysely ja geenipankki

Suomen Venäjänsiniset ry perusti vuonna 2009 jalostus- ja terveysasioihin keskittyvän terveystyöryhmän. Terveystyöryhmä ottaa kantaa venäjänsiniseen kissarotuun liittyviin jalostus- ja terveyskysymyksiin ja koordinoi rodun terveyteen tähtäävää toimintaa sekä ohjeistaa jäsenistöä näihin liittyvissä kysymyksissä.

Hallitus nimeää terveystyöryhmän vuodeksi kerrallaan. Terveystyöryhmä valitsee keskuudestaan kokousten koollekutsujan ja sihteerin. Terveystyöryhmä raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle ja tiedottaa jäsenistöä jäsenlehden sekä kotisivujen välityksellä.

Terveystyöryhmä suosittelee verinäytteen ottamista venäjänsinisistä kissoista Hannes Lohen kissageeniprojektia varten. Tämä on helppo tapa osallistua kissojemme terveyden edistämiseen ja sen tutkimiseen. Lisätietoa Hannes Lohen projektista löytyy osoitteesta www.kissangeenit.fi

Terveystyöryhmä pitää yllä rekisteriä venäjänsinisten silmäpeilaustuloksista ja toivomme mahdollisimman usean kissan omistajan ilmoittavan tulokset rekisteriin.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja toiminnan kehittämisaloitteita jäsenten tärkeiksi kokemista asioista.

Terveystyöryhmän yhteystiedot löydät hallitus-sivulta