Miten kollipojasta isäkissaksi?

Voisiko sinun leikkaamattomasta kollistasi tulla vaikka vain yhden pentueen isäkissa? Pienen rotumme jatkuvuuden, terveyden ja elinvoimaisuuden turvaamiseksi tarvitsemme jatkuvasti isäkandidaatteja. Liiallisen sukusiittoisuuden välttämiseksi on tärkeää, että mahdollisimman monen eri uroksen geneettinen perimä siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Yhdenkin pentueen siittäminen on suuri apu rodullemme ja kasvatukselle. Vaikka tyttökissat ovat kasvatuksessa tärkeässä roolissa, pentuja ei synny ilman kollipoikia.

Valvottu, vastuullinen kasvatus edellyttää kuitenkin niin naaraan kuin uroksen omistajilta hieman vaivannäköä. Mutta se palkitaan! Astutuksen tuloksena syntyvien pentujen tuottama ilo korvaa kaiken moninkertaisesti.

Yleisiä asioita
Siitokseen käytettävän kollikissan tulee olla Suomen Kissaliitto ry:n (FIFe) hyväksymällä tavalla rekisteröity rotukissa, jonka omistaja on jonkun Kissaliiton alaisen rotukissayhdistyksen (esim. TUROK, SUROK, POROK) jäsen. Kissan tulee olla tunnistusmerkitty mikrosirulla. Lisäksi kollin omistajan/omistajien pitää allekirjoittaa Kissaliiton siitosuroksenomistajan sopimus, jossa sitoudutaan Kissaliiton määrittelemiin kissanpidon periaatteisiin. Sopimuspohja ja ohjeistus löytyvät kissaliitto.fi -sivuilta kohdasta lomakkeet.

Kissaliiton alaisten rotukissayhdistysten jäsenet voi käyttää kasvatuksessa myös muihin kattojärjestöihin (esim. TICA, CFA) rekisteröityjä uroksia. Tällöin uroksen ja astutuksen pitää täyttää Kissaliiton säännöt. Pentujen rekisteröintiä varten tarvitaan kopio uroksen sukutaulusta muiden Kissaliiton vaatimien todistusten lisäksi.

Terveys
Siitokseen käytettävän kissan tulee olla terve ja hyväkuntoinen, eikä sillä saa olla synnynnäisiä poikkeavuuksia. Kissalla tulee olla eläinlääkärin lausunto napatyrättömyydestä sekä kivesten laskeutumisesta. Sääntöjen mukaan kivestenlaskeutumistutkimuksesta annettu lausunto hyväksytään, kun kissa on tutkimushetkellä vähintään 6 kuukauden ikäinen. Lisäksi kissan rokotusten pitää olla kunnossa.

Kissaliitto suosittelee, että kasvatukseen käytettäville kissoille tehdään veriryhmämääritys sekä FIV- ja FeLV-vasta-ainetestit, joiden tulosten tulee olla negatiiviset. Ennen astutusta venäjänsinisille on hyvä tehdä myös silmien peilaustutkimus kaihin (katarakta) varalle. Tutkimus on kissalle kivuton toimenpide. Kataraktan osalta silmätutkimuksen voi tehdä missä iässä tahansa. Silmiltään terveen kissan ja kissan, jonka silmissä on vähäisiä kaihimuutoksia, voi pariuttaa keskenään. Kahden kaihikissan liittoa ei suositella. Tarvittaessa/haluttaessa kissoille voidaan tehdä myös monia muita tutkimuksia.

Sopimusasioita
Naaraan omistajan kanssa voi sopia astutuksesta suullisesti tai kirjallisesti. Kissaliitto.fi -sivuilta löytyy astutussopimuspohja. Toimitaanpa kummalla tavalla tahansa, sovittavista asioista kannattaa keskustella hyvissä ajoin ennen astutusta. Huomioitavia asioita ovat muun muassa seuraavat seikat: Mitkä kissat on tarkoitus pariuttaa, missä astutus tapahtuu, mahdollinen uroksen nouto/palautus, astutusmaksu ja mahdollinen uusinta, jos naaras ei tule ensi yrityksellä tiineeksi. Sopimusta tehtäessä kannattaa muistaa, että naaraan juoksua voi joutua odottamaan ja uroksen pitäisi olla käytettävissä h-hetkellä. Lomista, matkoista, juhlapyhistä, ym. mahdollisista esteistä on myös hyvä keskustella astutuksesta sovittaessa. Suurilta pettymyksiltä vältytään myös, jos uroksen omistaja ilmoittaa ajoissa jo alustavasti sovitun astutuksen peruuntumisesta esim. kollipojan leikkaussuunnitelmien vuoksi.

"Hääreissut" kestävät noin 2-3 päivää riippuen kollin aktiivisuudesta ja hurmaustaidoista. Ensikertalaisilla saattaa esileikkeihin kulua enemmän aikaa kuin kokeneilla kissoilla. Yleensä kissojen annetaan olla yhdessä noin vuorokausi ensimmäisestä astumisesta. Astumispaikaksi käy erillinen huone, sauna tai kodin yleiset tilat. Tärkeintä on, että kissat saavat seurustella keskenään rauhaisassa ympäristössä. Kissoille tulee varata vettä, ruokaa, makuupaikat, vessalaatikko ja tarvittaessa esimerkiksi vanha matto astumispaikaksi.

Rekisteröintiä varten
Pentueen rekisteröintiä varten uroksen omistajan tulee palauttaa kasvattajan täyttämä astutustodistus uroksen tiedoilla täydennettynä ja allekirjoitettuna sekä kopiot kollin rekisterikirjan sivuista, joista näkyy tunnistusmerkintä sekä todistus napatyrättömyydestä ja kivesten laskeutumisesta. Naaraan omistaja voi myös pyytää kopiot uroksen muista terveystarkastustodistuksista.

MUISTILISTA

  • Kissa on asianmukaisesti rekisteröity ja tunnistusmerkitty
  • Napatyrättömyys- ja kivesten laskeutumistodistukset
  • Kissa on terve ja sääntöjen edellyttämällä tavalla rokotettu
  • FIV- ja FeLV-testit, veriryhmämääritys ja silmäpeilaus (tarvittaessa muita tutkimuksia)
  • Jäsenyys rotukissayhdistyksessä ja uroksenomistajan sopimus Kissaliittoon
  • Suullinen tai kirjallinen astutussopimus
  • Astutustodistus pentujen rekisteröintiä varten

Useimmiten oman kollipoikasi kasvattajalta saat neuvoja ja käytännön apua kaikissa kissaasi liittyvissä asioissa. Tarvitessasi opastusta voit kääntyä myös Suomen Venäjänsiniset ry:n pentuneuvojien tai hallituksen jäsenten puoleen.

Toivomme, että sinunkin kollipojastasi tulee isäkissa ja pääset iloitsemaan oman kissasi pennuista!