Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 02.11.2010
Päivitetty: 24.11.2010

1. Rekisterinpitäjä
Nimi:
Suomen Venäjänsiniset ry
Yhteystiedot (osoite, puhelin):
Kooli 20-3,
50409 Tartu
Estonia

gsm 050 3626 260

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Nimi:
Heli Koivukangas
Yhteystiedot (osoite, puhelin):


puhelin:

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Suomen Venäjänsiniset ry ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä, johon tallennetaan tiedot sen jäsenistä. Jäsenrekisterin tietoja käytetään yhdistyksen tiedotteiden osoiterekisterinä. Rekisteri toimii myös jäsenmaksujen seurannan työvälineenä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, joita ovat vähintään jäsenen nimi ja postiosoite sekä jäsenmuoto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet *)
Tiedot jäsenrekisteriin merkitään jäsenten ilmoitusten perusteella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle ja yhdistyksen sisälläkin vain tietoja yhdistyksen toiminnan kannalta olennaisesti tarvitseville henkilöille. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhdistyksen rekisterin tiedot kerätään tiedostoon, josta on olemassa varmuuskopio. Tiedostoon ja varmuuskopioon on pääsy vain rekisterin ylläpitäjällä.

9. Tarkistusoikeus
Rekisteröity voi esittää henkilötietolain mukaisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle. Pyyntöön vastataan ja tarkastus toteutetaan viivytyksettä. Tietojen tarkastusoikeuspyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

10. Tietojen korjaaminen

Virheelliset tiedot korjataan välittömästi.
*) HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.